fiilis-alasivu.jpg
 

Ajankohtaista

02.02.2020

Vuokatin yleiskaavaehdotus vaikuttaa myös Katinkultaan

Vuokatin yleiskaavaehdotus vaikuttaa myös Katinkultaan

Vuokatin yleiskaavoituksen tarkoituksena on varmistaa Vuokatin matkailualueen kehittyminen entistä vetovoimaisemmaksi aluekokonaisuudeksi matkailijoille, yrittäjille ja vakituisille asukkaille. Katinkullan Osakasklubi on seurannut Vuokatin yleiskaavan etenemistä ja vaikuttanut jo aiemmin kaavan eri vaiheisiin. Yleiskaavaehdotus on nyt uudelleen nähtävänä 30.1.- 2.3.2020 Sotkamon kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla ja internetsivulla.


Katinkullan Osakasklubi on yleiskaavan liittyen järjestänyt Sotkamon kunnan päättäjille infotilaisuuden ja antanut lausuntoja. Niiden tuloksena kaavaa on muutettu mm. siltä osin, että alun alkaen yli 6 hehtaarin ns. jokamieskentän alue olisi kokonaan merkitty RM-alueeksi – siis lomarakentamiseen. Kaavaan myöhemmin merkitty golfin rangealueen käyttö loma-asuntorakentamiseen on myös poistettu tahtomme mukaisesti. 

Mielestämme myös kaavaehdotuksen viimeisimmässä versiossa on selkeitä puutteita, joihin toivomme vielä voivamme vaikuttaa.

”Saadun palautteen, tehtyjen lisäselvitysten ja käytyjen neuvottelujen perusteella kaavaehdotuksen mukainen golfkentän harjoitusrangelle osoitettu RM-alue on poistettu ja vastaavasti RM-aluetta on laajennettu ns. jokamieskentän itäreunaan väylien 2, 5 ja 6 kohdalle. Pisterinniementien pohjoispuolelle on osoitettu uusi RM-alue Nuas-väylien 4 ja 5 kohdalle.”

Katinkullan Osakasklubin hallituksen alustavat kommentit edellä esitettyyn kaavaehdotukseen: 

Ns. jokamieskentän lyhentäminen 9-reikäisestä (väylien 2, 5 ja 6 kohdalta)

  • Kentän ruuhkat pahenevat väylämäärän pienentyessä.
  • Kentällä on voinut aloittaa golfin turvallisesti lähialueella ja paikalliset nuoretkin pääsevät golfin pariin. Golfosakkaat ovat maksaneet kentän ja luonnollisesti osakkailla pitää olla etuoikeus kentän käyttöön, jolloin aloittelijoiden mahdollisuudet valitettavasti kaventuvat.
  • Muutaman väylän päälle mahdollisesti tulevat loma-asunnot lisäävät asumisen ahtautta ja jo nykyisillä määrillä palvelutarjonta on kärsinyt loma-asuntojen määrän kasvettua.
  • Golfosakkailla on ollut perusteltu oletus maksaessaan kentästä sen olevan pysyväluonteinen. Kentän rakentamiseen saatu avustusta ja kentällä pitkä vuokrasopimus.

Nuaskentän väylien 4 ja 5 merkitty uusi RM-alue

  • Hienot ja kiitosta saaneet luonnon helmassa olevat väylät ’uhrataan’ lomarakentamisen tieltä. 
  • Kenttä saanut runsaasti kiitosta ja sitä ei pidä mielestämme heikentää vaan edelleen kehittää.

Yleistä

  • Katinkullan alue pitää säilyttää vetovoimaisena ja Sotkamon ’kruununjalokivenä’. Mahdollinen uusi rakentaminen pitää suunnata esim. taimitarhan alueelle. Katinkullan osakkeenomistajat tietävät liiankin hyvin liiallisesta rakentamisesta aiheutuneet ongelmat: osakkeiden arvo, jälleenmyynnin vaikeus, vuokraamisen vaikeus, palvelujen laatu jne.

Mitä mieltä sinä olet kaavaehdotuksesta?

Katinkullan Osakasklubi tekee töitä Katinkullan ja osakkaiden etujen eteen, jotka ovat mielestämme hyvin samansuuntaiset Sotkamon kunnan etujen kanssa.

Toivomme katinkultalaisten, niin jäsentemme kuin Katinkullassa lomailevien, kannanottoja ja näkemyksiä esille asetetusta kaavaehdotuksesta. Laita s-postia info@katinkullanosakasklubi.fi tai soita 050 558 3013.Tulemme ottamaan kantaa esitettyyn ehdotukseen toivoen vielä olevan mahdollisuus vaikuttaa siihen. 

Lue lisää:
Päätös Vuokatin yleiskaavaehdotus asettamisesta uudestaan nähtäville  
Vuokatin yleiskaava 


PS. Oletko jo Katinkullan Osakasklubin jäsen?

Tieto yleiskaavaehdotuksesta ja Osakasklubin hallituksen kommentit siihen sisältyivät jo 30.1.2020 lähetettyyn Osakasklubin jäsentiedotteeseen. Jäsentiedotteet ovat luettavissa myös Osakasklubi -> Jäsenille-osiossa, jonne kirjaudutaan jäsentunnuksilla. 

Jäseneksi voit liittyä tästä

 

VALTAKIRJALOMAKE